Till Rysslands president herr Vladimir Putin, via Ryska ambassaden i Sverige.

30.05.2015 15:48
29 maj 2015
 

Begäran om humanitär hjälp för mig och min utsatta familj i Sverige!

 
 
Herr president, att svenska staten i uppdrag av bl.a. USA, EU, m.fl. andra ”demokratiska” 
länder inom s.k. västalliansen, utpekar bl.a. Ryssland, Vitryssland, Kina, Nordkorea, Iran, 
Kuba m.fl. andra länder, vilka inte ingår i den s.k. västalliansen, för ständiga brott mot 
konventionen om mänskliga rättigheter m.m. har väl ingen kunnat gå miste om. Men 
verkligheten är precis den motsatta!
 
 
Kortfattat vill jag be er om att få beskriva min skildring om den situation jag och min familj 
befinner oss i, enligt följande:
 
Jag är en 58 årig man, född 1957 i Iran, och bosatt i Sverige alltsedan 16 mars 1978, och är 
svensk medborgare sedan 1985. 
 
 
Jag har varit fackligt aktiv inom politiskt oberoende fackförningar i Sverige alltsedan tjugotre 
år tillbaka. Konventionen om mänskliga rättigheter är grundprincipen i den fackförening som 
bl.a. jag är aktiv i. Därför har jag god kännedom och erfarenhet av en tämligen korrekt 
tolkning/tillämpning av demokrati.
 
 
Jag och min familj har varit utsatta för ett tjugotal mordförsök allt sedan 2013-07-08. Senast 
2014-09-30, blev jag beskjuten av en medlem från ett lokalt kriminellt gäng, mitt på ljusa 
dagen, ett par hundra meter från min bostad, framför ögonen på åtta vittnen, utan att någon 
lagfördes för mordförsöket. 
 
 
Motivet kan enligt polisens intyg/rapport vara att min f.d. svärson skrivit på sociala 
medier/internet och uttryckt sin missaktning över ”dem som bränt ner bilar, kastat stenar mot 
polis- och räddningstjänst m.m. i närområdena”. 
 
 
Detta skall vara upprinnelsen till den konflikt som resulterat i ett flertal mordförsök och 
därmed polisanmälningar om hot och våld som ingivits av mig till polismyndigheten m.fl. 
andra myndigheter under åren.
 
 
Det har rått en skrämmande och krigsliknande stämning mot mig och min familj under denna 
period och vi på polisens avrådan har undvikit att vistas fritt och varit mycket medvetna om 
den hotfulla situationen. 
 
 
Polismyndigheten har varken resurs för att ge oss skydd, eller kontroll över gängen i utsatta 
områden, där kriminella gängen har tagit över samhället, enligt polismyndighetens egen 
bekännelse. 
 
I enlighet med olika lagar och regelverk är både staten och berörd kommun skyldiga att ge oss 
skydd, såsom förordnande av en snabb och livsnödvändig flytt från nuvarande bostadsområde,
till ett nytt bostadsområde m.m.
 
 
Dessvärre motarbetas jag och min familj helt öppet av, vår kommun och andra involverade 
statliga verk, i strid med samtliga gällande lagar, då jag bl.a. under september 2014, ett par 
veckor innan jag blev beskjuten, avslöjade två fall av avancerade valfusk på kommunal nivå i 
vår kommun, som hade av socialdemokratiska partiet och deras medbrottsling Miljöpartiet 
uppsåtligen begått.
 
 
Det bör som ex. nämnas att när min äldre dotter på egenhand lyckades ordna ett förstahands 
hyreskontrakt för att flytta från vårt nuvarande utsatta bostadsområde, stoppade kommunen 
helt öppet hela processen.
 
 
Vidare kan jag som ex. nämna att kommunen har helt i strid mot samtliga gällande lagar och 
regler i landet och inom EU, konfiskerat min hustrus redan beskattade lön, viken har bl.a. 
resulterat i att hon är sedan fem veckor tillbaka, förhindrad att kunna ta sig till sitt arbete 
m.m. och riskerar nu att bli av med sin anställning.
 
 
Vi är instängda i vår bostad sedan flera månader tillbaka, utan att ha begått brott, medan 
förövarna är hel fria.
 
 
De uppsåtliga grova tjänstefelen är många, och dokumenterade av oss.
Med anledning av omständigheterna har vi vänt oss till all slags tilltänkta och berörda statliga 
samt kommunala instanser i Sverige, med vårt klagande över dessa allvarliga och 
odemokratiska lagbrott.
 
 
Samtliga instanser har utan någon som helst juridiskt/lagligt stöd, avvisat våra inkomna 
ärenden och vägrat att handlägga våra samtliga inkomna klaganden. 
Detta trots att rätten till rättslig prövning är stadgad i grundlagen, EU-konventionen m.m.
 
 
Vi är totalt ignorerade och direkt utsatta av dessa berörda statliga och kommunala instanser. Vi 
ska helt enkelt läxas upp, av dem!
 
Jag har också vänt mig till svensk massmedia, vilken hårdkontrolleras av maktens eliter. 
Därför har vi inte kunnat göra oss hörda den vägen, om vår mardrömsliknande livssituation 
heller.
 
 
Det är därför jag och min utsatta familj vänder oss till er nu, med rop om humanitär hjälp.
Vi önskar att få framföra vårt bedjande till Rysslands, Europas, och världens mäktigaste man, 
president Vladimir Putin, att vidarebefordra/förordna en livsviktig kontakt mellan oss och den 
ryska massmedian.
 
 
Genom den ryska massmedian vill vi göra oss hörda, om vår dokumenterade, ovannämnda, 
omänskliga livssituation, med möjlighet att för alla förklara huruvida makten i Sverige, som i 
uppdrag av bl.a. USA, som huvuduppdragsgivare, ständigt och högljutt kritiserar bl.a.
Rysslands massmedia för att vara odemokratiskt styrda, och Ryssland som ett odemokratiskt 
land och nation, vilken ständigt bryter mot konventionen om mänskliga rättigheter m.m.
 
 
Svenska staten bryter själv mot hela konventionen om mänskliga rättigheter fullt ut, mot sina 
egna medborgare som förespråkar demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet m.m.
 
 
Herr president, jag vill slutligen be er, och till er ärade nation, framföra att den hetsiga och 
antiryska bilden som ”svenska” ”politiker” försöker utmåla om Ryssland och rysk politik, är 
inte i enlighet med det svenska folkets uppfattningar som majoritet, utan endast ett sätt för att 
skapa rädsla hos befolkningen, med syftet att tvinga oss i ett onödigt Natomedlemskap som i 
själva verket skapar otrygghet och slöseri med kapital, både som pengar och mänskligt liv 
som betalningsmedel.  
 
 
Det är bara en mäktig ledare för en mäktig nation som vågar och klarar av att bistå oss med 
den humanitära hjälp som vi ber om i vår text enligt ovan! 
 
 
Högaktningsfullt
 
Shahrokh Razavi
 
 
 
Skidbacken 58, 1 tr.
 
174 54 Sundbyberg
 
Mobil: +46 8 (0)760885972
 
E-post: shahrokh.razavi@yahoo.se
 
 
PS! Jag behärskar inte engelska och inte heller ert språk ryska. Jag har fått hjälp med 
översättningen genom translate.google.se. 
Jag behärskar däremot persiska och svenska språket vid eventuella kontakter med den ryska 
massmedian m.fl.

Ämne: Till Rysslands president herr Vladimir Putin, via Ryska ambassaden i Sverige.

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar

Kontakt

Bakom kulisserna Yrsa Häggström
Fagottgatan 3
65631 Karlstad
+46 (0)726-992808
Skype: yrsa63
yrsa.haggstrom@speedmail.se