Störningar i jordens magnetfält – ett polskifte kan vara nära

10.02.2018 18:00
0
2066
jordens magnetfalt

Mycket tyder på att ett polskifte kan vara nära. Så har skett flera hundra gånger tidigare i jordens historia. Senast fullständiga skiftet var för 780 000 år sedan. Flera gånger har det varit nära för att sedan återgå till utgångsläget. Kan förklara varför klimatet tycks vara lite skakigt just nu. En naturlig förändring som sannolikt inte har med CO2 att göra. Bättre att lägga pengarna på skyddsåtgärder för vad ett polskifte kan innebära. Kan nämligen få allvarliga konsekvenser för elförsörjningen gällande it och teknisk utrustning.

palbergstrom.com

 

Ämne: Störningar i jordens magnetfält – ett polskifte kan vara nära

Bergstöm

sanning 12.02.2018
Bergstöm skriver på sin hemsida: "Målet är en värld i fred med respekt för grundläggande rättigheter där människor lever i frihet och välmående."

Bergström är grundlurad eftersom Gud inte lovat fred utan splittring.

Bergstöm lever på en lögn och kommer att gå evigt förlorad om han inte omvänder sig och tror på världens Skapare Jesus Kristus!

jorden

lögnare finns det gott om 12.02.2018
"Senast fullständiga skiftet var för 780000 år sedan"

JASÅ! 780000 år sedan! Hur vet du det Pål Bergström!?
Är inte sanningen viktig??

Frimurare och andra lögnare vill inte veta av sanningen utan lever av lögnen eftersom den är deras livsluft.

Lögnare finns det gott om!

Ny kommentar

Kontakt

Bakom kulisserna Yrsa Häggström
Fagottgatan 3
65631 Karlstad
+46 (0)54-202 22 31
Skype: yrsa63
yrsa.haggstrom@speedmail.se