Polisen: Här styr de kriminella i Sverige

26.10.2014 17:51

Stockholm                                                                                                Göteborg

 

Publicerad 26 oktober 2014 kl 13.05

INRIKES.Rikskriminalpolisens underrättelsesektion släppte under veckan en rapport där man listar inte mindre 55 områden i Sverige där polisen tappat kontrollen över kriminaliteten.
"Kriminella upplevs styra och diktera villkoren för befolkningen", konstaterar polisen i rapporten.

 

Dela och skriv ut

 

 1. Alvesta
 2. Borås
 3. Enköping
 4. Eskilstuna
 5. Falkenberg
 6. Gävle
 7. Göteborg
 8. Halmstad
 9. Kalmar
 10. Kristianstad
 11. Köping
 12. Laholm
 13. Landskrona
 14. Linköping
 15. Malmö
 16. Norrköping
 17. Stockholm
 18. Södertälje
 19. Trollhättan
 20. Uppsala
 21. Växjö
 22. Örebro

 

Polisen uppger att det handlar om 55 geografiska områden – med minst 4000 invånare i varje område fördelade på 22 städer från Gävle i norr till Malmö i söder – där kriminella gäng på olika sätt kontrollerar eller påverkar livet för de boende.

 

I rapporten kan man läsa att det i dessa områden förekommer "öppen narkotikahantering, kriminella uppgörelser som yttrar sig i grova våldsyttringar på allmän plats, olika former av utpressning och otillåten påverkan samt utåtagerande missnöje mot samhället" och att detta leder till att de boende skräms från att kontakta polisen eller ställa upp som vittnen vid rättegångar i samband med brott.

De kriminella gängen skildras i rapporten på ett maffialiknande sätt där de finansierar sin verksamhet genom utpressning av lokala restauranger och närlivsbutiker och genom att tvinga dem sälja smuggelgods. De som inte ställer upp på de kriminella gängens villkor riskerar olika former av repressalier.

 

Polisen upplever situationen som "bekymmersam" och att de kriminella gängen har sådan kontroll över dessa områden att myndigheten i flera fall "inte kunnat fullgöra sin uppgift".

 

I tre områden pekas situationen ut som särskilt allvarlig, Stockholms södra förorter, Södertälje och nordöstra Göteborg. "I dessa områden bedöms problematiken vara mest utpräglad och fått störst genomslag i samhället sett utifrån hur allmänheten påverkas och vilket genomslag problematiken haft i lokalsamhället", konstaterar man. Även Malmö tas upp som en problemstad, men där är inte de kriminella gängen "lika tydligt decentraliserade".

 

De 55 områden som polisen tar upp sammanfaller i stor utsträckning med de 38 så kallade LUA-områden som den förra regeringen identifierade i Sverige – områden präglade av låg utbildningsnivå, hög kriminalitet, stort bidragsberoende och i de flesta fall en stor eller mycket stor andel invandrare. Kravet för att kvalificera sig som LUA-område är att förvärvsfrekvensen bland de boende är lägre än 52 procent, att minst 4,8 procent är långvarigt beroende av bidrag och färre än 70 procent har en gymnasieutbildning.

 

I rapporten talas det även om att det i dessa områden växer fram ett "parallellsamhälle", vilket gör att "kriminella upplevs styra och diktera villkoren för befolkningen". Polisen berättar om att de kriminella gängen i vissa fall till och med håller "rättegångar" mot individer man anser brutit mot de egna reglerna. I flera fall genomför gängen dessutom egna "fordonskontroller" i syfte att avslöja civila poliser som försöker arbeta i områdena.

 

Sveriges 38 LUA-områden där de LUA-områden som finns med i polisens rapport strukits under 
Borås: Hässleholmen 
Botkyrka: Alby, FittjaHallunda-Norsborg 
Gävle: Brynäs 
Göteborg: BergsjönGårdstenHjällboN:a Biskopsgården 
Halmstad: Andersberg 
Haninge: Jordbro 
Huddinge: Flemingsberg, Vårby, Västra Skogås 
Jönköping: Öxnehaga 
Kristianstad: Gamlegården 
Landskrona: Centrum och Öster 
Linköping: Skäggetorp 
Luleå: Hertsön 
Malmö: Fosie, Hyllie, Rosengård, Södra Innerstan 
Nacka: Fisksätra 
Norrköping: Klockartorpet 
Stockholm: HusbyRinkebyRågsvedSkärholmenTensta 
Sundsvall: Skönsberg 
Södertälje: Fornhöjden, Geneta, HovsjöRonna 
Trollhättan: Kronogården 
Uppsala: Gottsunda 
Växjö: Araby

Bild:

© Polisen

Hässleholmen/Hulta i Borås är ett LUA-område och ett av de 55 geografiska områden i Sverige där polisen "upplever problem med lokala kriminella nätverk som har negativ påverkan på lokalsamhället".

Källa: http://www.friatider.se/polisen-h-r-styr-de-kriminella-i-sverige

 

Kontakt

Bakom kulisserna Yrsa Häggström
Fagottgatan 3
65631 Karlstad
+46 (0)726-992808
Skype: yrsa63
yrsa.haggstrom@speedmail.se