Låt tusen röster höras!

13.01.2018 00:29
Jag har sedan fyra år tillbaks gått ut med mitt plakat (se nedan) på Stortorget i Gävle då och då. Ibland har jag också haft med mig en egen skriven artikel om t ex massinvandringens konsekvenser etc, som jag samtidigt delat ut. Oftast på
lördagar mellan 11.30 - 13.30.
 
Merendels har det rört sig om ca 200-250 personer som läst vad det står på plakatet medan andra endast gått förbi. Flertalet som stannat har varit positiva men självklart har också vissa reagerat negativt och lovat anmäla mig.
 
Rättsläget är att som ensam demonstrant behöver jag inte söka tillstånd. Självklart får jag inte skriva vad som helst. Därför måste jag hålla mig inom yttrandefrihetens gränser. Ännu så länge har jag inte haft några problem med att uttrycka vad jag vill ha sagt utan att överträda yttrandefrihetsgrundlagen.
 
Min avsikt och önskan med detta mail är att jag tillsammans med Er bildar en rikstäckande organisation vars första aktivitet skulle vara att engagera ett antal personer i varje svensk kommun med uppgift att så ofta som möjligt (gärna varje vecka) demonstrera på ett eller flera torg i kommunen enligt nedanstående och gärna då också dela artiklar till de besökande på torgen.
 
Cornelia Dahlberg har nappat på mina tankar och tagit upp idèn om en sannings- kommission och riksrätt rörande Stefan Löfven.
 
Jag är övertygad om att vi om vi kunde gå ut med vårt budskap varje vecka innan valet så skulle vi helt säkert kunna påverka detta. Det viktiga är att få till en bemannad organisation som täcker landets alla kommuner. Om vi skall ha centralt utformade budskap på plakaten eller var och en skall få göra detta utifrån budskapets grundfrågor får vi diskutera.
 
Det viktiga nu är att höra från er om ni nappar på idèn så får vi träffas och
sjösätta denna. 
 
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
 
 
Olle Ljungbeck på Stortorget i Gävle 30-9-17.
 
Infogad bild 1
 
 
 
Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle
 

 

Ämne: Låt tusen röster höras!

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar

Kontakt

Bakom kulisserna Yrsa Häggström
Fagottgatan 3
65631 Karlstad
+46 (0)54-202 22 31
Skype: yrsa63
yrsa.haggstrom@speedmail.se