Johan Westerholm om invandring

12.07.2014 18:31

Johan Westerholm (s) på Ledarsidorna.se har skrivit några rader om invandringsproblematiken, och lägger nu några åtgärdsförslag i frågan. Till skillnad mot de flesta andra ser han nämligen inte att man kan minska främlingsfientligheten via chockterapi genom att öka invandringen.


Jag har själv påtalat att den som är invandringsfientlig kommer få se allt liberalare och friare invandring till Sverige så länge (sd) sitter i riksdagen. Fredrik Reinfeldt omöjliggjorde annan politik med sitt "vi samarbetar inte med rasister"-segertal på valnatten 2010. All politik som leder till begränsningar i invandringen är därmed rasistisk, och en halvering av invandringen tillbaka till Göran Persson-regimens politik innebär alltså rasism. I praktiken anser idag i princip samtliga att Göran Perssons regim alltså var en rasistisk och främlingsfientlig regim.

Enkelt förklarat kan man säga att alliansregimens invandringspolitik och dubblering av invandringen 2006 - 2010 gjorde att (sd) kom in i Riksdagen 2010. Mer av samma politik gör att (sd) får fler röster i september, gissningsvis runt 10%. Och så fortsätter det med kanske 15-20% i valet 2018. Både (f!) och (mp) (och (c)) talar för helt fri invandring, med fulla sociala förmåner, vilket blir intressant i de kommande regeringsförhandlingarna och ännu mer intressant att genomföra i praktiken.
 
Så i takt med ökad invandring kommer (sd):s röster att fortsätta öka, även om partiet får noll inflytande. Inga förslag om begränsningar kommer läggas, och partiets enda bidrag till svensk politik är att som konsekvens av partiets närvaro i riksdagen gjorde Reinfeldt upp med Miljöpartiet om att de som inte får stanna i Sverige, sk papperslösa, ska ha full tillgång till den svenska välfärden inom vård och omsorg, utan att betala skatt eller ens få vara här. Tvärt om kommer antagligen invandringen släppas allt friare som motreaktion ju fler röster (sd) får.

Johan Westerholm i ett annat inlägg:
"Jag tror svaret är lika enkelt som det är ett tecken på att de politiska partierna i allmänhet och den storstadsfixerade medieeliten i synnerhet har missat något i folkdjupet. Att väljare säger:
”Vi är inte rasister, vi vill inte bli rasister, men ta det lite lugnare för vi hänger inte med. Vi måste vänja oss och samtidigt ställa om samhället så att vi, med bibehållen trygghet, kan ta emot alla som kommer hit”.
[...]
Annars är Centerpartiet och Miljöpartiet de två partier som tror att den ökade rasismen bäst släcks ut med att hälla hinkvis med nyanlända över den. Gärna ute i landet, långt borta från Stockholms innerstad."
Men chockterapi fungerar inte. För varje ny flyktingförläggning får (sd) mer röster. Partiet är rent av redan största parti i 135 valdistrikt och når som högst 40.6% i distriktet Almgården vid Malmös Rosengård. Här finns det gott om invandrare, men ändå se det boende inte ljuset och röstar på (mp) och (f!) (eller (c)).
 
"Nyanlända skall placeras där förutsättningarna för mottagande är bäst. Företrädesvis storstäderna med sin dynamiska arbetsmarknad, sin väl utbyggda primärvård, tillgång till tolkar samt utbildning och dess skolor. Många flyktingar är svårt traumatiserade och kräver mer insatser än vad en stafettläkare i glesbygden mäktar med samtidigt som dessa orter sällan eller aldrig har ens svenskspråkiga behöriga lärare i tillräcklig omfattning."
Inte mycket att invända där. Speciellt i Stockholm och särskilt Södermalm har de allra mest invandringsvänliga partierna (mp), (fi) och (v) ett mycket stort stöd. Johan Westerholm har rent av tidigare föreslagit att man ställer upp baracker i Tantolunden, vilket bör kunna rymma 10 000 nyanlända flyktingar. Även Vita Bergen bör man kunna hantera på samma sätt och ytterligare 5 000 flyktingar bör få plats där. Sedan har vi förstås Norrmalms, Östermalms och Kungsholmens parker, som kan rymma ytterligare 10 000-tals flyktingar i baracker.
"Bygg ett gigantiskt flyktinghärbärge i Tantolunden med en matsal för de arma själarna vid Zinkensdamms IP som kan härbärgera mellan 5 000 och 10 000 flyktingar. Det är de relativa tal som gäller på andra orter men som Stockholmarna lyckats undvika. Nackareservatet utanför Stockholm erbjuder annars stora arealer för att bygga en motsvarande anläggning. Men. Inte heller det kommer gå eftersom det skulle påverka lägenhetspriserna i den valkrets som MP och F! har sitt starkaste stöd."
Detta är i linje med mitt eget förslag om att demokratisera invandringen, dvs de som stöder invandring ska också få flyktingarna dit de själva bor. Och eftersom alla stöder invandring (utom på platser som exemplet Almgården) så blir ju det inte heller ett problem.

Ska man istället gå på att där (sd) har minst röster stöder man invandring mest, så landar man i Danderyds kommun. Där finns det plats för 100 000-tals flyktingar på kommunens obebyggda marker.

Därtill är rimligtvis påverkan en flyktingförläggning ger i den anonyma storstadens myller av folk betydligt mindre än när befolkningen i någon godtycklig liten by i glesbygden utan arbetstillfällen över en natt fördubblas, utan tillhörande service i form av psykologer, läkare, utbildning mm. Den metoden använder man lämpligen om man vill öka antalet röster på (sd).

Först börjar man lämpligen med 10 000 flyktingar i Tantolunden på Södermalm. För de som bor på Söder är ju inte rasister, tvärtom, och skulle välkomna detta med öppna armar, klang och jubel. Det bor ändå över 100 000 personer på Söder och 10 000 till skulle knappt märkas, speciellt med det massiva stöd som de invandringsvänligaste partierna har på Söder.

Eller så återgår man till Göran Perssons rasistiska politik och halverar nettoinvandringen, vilket antagligen skulle minska stödet för (sd). Fast sådana förslag skulle riskera få stöd av just (sd) och då samarbetar man med rasister, plus att (sd) kan hävda att de fick igenom sin invandringspolitik.

Relaterat kan man konstatera att (s), åtminstone i Malmö, är främlingsfientliga rasister. Detta då de reagerar starktmot att Danmark avser att samla upp tiggarna i Köpenhamn och skicka dem till Sverige. Den sjätte mannenreflekterar över tiggarna i Sverige, som nu faktiskt finns utanför i princip varenda livsmedelsbutik i landet, inklusive butikerna här på landsbygden och långt upp i Norrland. Ja, faktiskt, trots transportkostnaden och att det inte finns någon alternativ plats att tigga på om affärerna går dåligt.

På tal om affärer. Är tiggeri att betrakta som näringsverksamhet? I så fall behöver man väl både vara momsregistrerad, ha F-skatt, samt erforderlig kassaapparat och lämna tillhörande kvitton? Samtidigt är förstås omkostnader som transporter avdragsgilla och man bör väl omfattas av skattefritt traktamente vid arbete på annan ort än hemmet? Vad säger Skatteverket i frågan? Någon som vet? Ska jag tigga pengar till bloggen måste jag betala skatt och lämna kvitto.

Johan Westerholm skriver även idag om integrationspolitiken och konstaterar att den havererat.
"Svensk integrationspolitik har havererat. Låt oss erkänna detta, då kan vi göra något åt den.Genom att göra den onödigt tillkrånglad och genom svaga ministrar som fragmenterat den så står vi idag inför ett gigantiskt åtagande som inte blir lättare av att, precis som Alice Teodorescu i SvD konstaterar, vi tillåtit en fragmenterad debatt. Där anti-rasiströrelsen tvärtom underblåst och förstärkt rasbegreppet vilket lett till att olika grupper nu kämpar om att vara den som är mest utsatt för diskriminering. Där integration, som borde handla om att få ut nyanlända i produktionen, istället kommit att handla om ras. Där arbetslinjen glömdes bort."
Kommentera ämnet och Johan Westerholms utspel kan ni göra hos Ledarsidornas kommentarsfält på länkarna ovan. Där kommenterar man med min sin Facebook-profil, komplett med namn och bild och dina kommentarer kommer också dyka upp i ditt Facebook-flöde och därmed synas för alla du "känner". Kommentarsmöjligheter till detta inlägg är stängt här på bloggen för att slippa sitta och radera den hets mot folkgrupp omdömeslösa kommentatorer ur den sk sd-svansen alltid kommer med om de får chansen. Försök att kommentera via andra inlägg kommer raderas rakt av, så det är slöseri med tid att försöka. Kommentera hos Ledarsidorna.se istället.
 
Källa: http://cornucopia.cornubot.se/2014/07/johan-westerholm-om-invandring.html

 

Kontakt

Bakom kulisserna Yrsa Häggström
Fagottgatan 3
65631 Karlstad
+46 (0)726-992808
Skype: yrsa63
yrsa.haggstrom@speedmail.se