Den 5 februari firas i Finland Runebergsdagen. Den firas till minne av nationalskalden Johan Ludvig Runeberg (1804-1877), som bland annat är författare till vad som blev Finlands nationalsång: Vårt land. I många städer i Finland finns gator uppkallade efter Runeberg, liksom i ett tiotal städer i Sverige, och den byst som C. E. Sjöstrand skulpterade av skalden finns i nästan alla skolor i Finland.

Klicka på text- och bildrutan för att läsa mer.

Här ett utdrag ur Biografiskt lexikon för Finland, om J L Runeberg:

Johan Ludvig Runeberg föddes i Jakobstad den 5 februari 1804. Hans farfar var kommissionslantmätare och hans farfars bror var den berömda ekonomiska tänkaren, statistikern och förnyaren av lantmäteriet och jordbruket Efraim Otto Runeberg.

Farmodern tillhörde prästsläkten Tengström-Chydenius och modern köpmannasläkten Malm. Runebergs far hade avbrutit sina universitetsstudier och blivit sjökapten. Barndomshemmet var fattigt, men i bakgrunden fanns ändå en betydande släkt; namnkunnigast bland släktingarna var Jacob Tengström, som utnämndes till biskop i Åbo 1803 och sedermera till ärkebiskop. Som åttaåring sändes Runeberg till en farbror i Uleåborg för att gå i skola, och efter farbroderns död gick han tre år i Vasa trivialskola, alltid som primus i sin klass. Under sina år i Vasa läste han Carl Michael Bellman, Bengt Lidner och andra nyare svenska diktare.

Klicka på text- och bildrutan för att lsa artikeln på Svenska Yles sajt.,

Ett bageri i Pojo prövar för första året runebergstårtan på den svenska marknaden. Ett antal affärer i Storstockholm säljer den finländska nationalbakelsen. Frågan är om svenskarna kommer att förstå sig på den bruna lilla tårtan med smak av rom och mandel.

Några tidigare texter på Runebergsdagen:

•  Finland. Runebergsdagen 2010.
•  Finland. Runebergsdagen 2014
•  Finland. Runebergsdagen 2016.