Experten: Så fungerar sharialagar

08.03.2018 23:09

Månggifte är tillåtet och utomäktenskapligt sex är förbjudet

Koranen är källan till sharialagarna.
 
FOTO: THINKSTOCK
Koranen är källan till sharialagarna.

 
NYHETER

Vad är sharialagar? Och hur relevanta är de för de muslimer som lever i Sverige i dag?

Rickard Lagervall, islamolog och doktorand vid Lunds universitet och Jönköping University, expert på sharialagar i EU och Sverige, reder ut begreppen.

1. Vad är sharialagar?

– Sharia är en islamisk lagtradition. Sharia är inte bara juridiska lagar utan även vad man anser vara rätt och riktigt på det moraliska planet, säger Rickard Lagervall.

2. Den nu omdebatterade domen i Solna tingsrätt – där bland andra nämndemannen Ebtisam Aldebe (C), som tidigare sagt att sharialagar borde införas i Sverige, ville fria en man i ett misshandelsmål för att han var av ”god familj” – har den något med sharialagar att göra?

– Det har jag ingen aning om, allt beror på hur man tolkar sharia. Men domen verkar i alla fall bygga på patriarkala värderingar.

3. Finns det en enhetlig sharialag?

– Nej. Det finns ingen samsyn ens bland religiösa muslimer. Synen på sharialagen varierar mellan olika grupper, geografiska områden och tidsperioder.

4. Är sharialagar relevanta för muslimer i Sverige i dag?

 
FOTO: MIKAEL RISEDAL / LUNDS UNIVERSITET

– Ja, för en del muslimer när det gäller regler för familjeförhållanden, som giftermål och skilsmässa och arv. Dels för att det är så sharialagar tillämpas i största delen av den muslimska världen, i dag är det bara Saudiarabien och Iran som tillämpar sharia även när det gäller kriminallagar. Dels för att muslimer, liksom andra religiösa grupper, vill följa den religiösa traditionen när de gifter sig till exempel.

5. Tillåter sharia brutala kroppsstraff som stening, prygling och att hugga händerna av folk?

– Den typen av straff förekommer i Saudiarabien, i Iran och i områden utan centralmakt, till exempel i krigszoner och i områden där IS härskar. De som utdömer och utdelar de här straffen anser själva att de agerar i enlighet med sharia. Den stora majoriteten av världens muslimer anser inte det, säger Rickard Lagervall.

6. Är månggifte tillåtet enliga sharia?

– Ja, enligt de flesta religiösa muslimer. Det är bara män som får ha flera fruar, kvinnor får inte ha flera män. Tunisien är det enda av de länder som har en familjelagstiftning inspirerad av muslimsk tradition som uttryckligen har förbjudit månggifte. Men även om månggifte inte är förbjudet ses det sällan som något eftersträvansvärt. Den vers i Koranen som det brukar hänvisas till säger att en man får ha upp till fyra hustrur om han kan behandla dem alla lika. Som argument mot månggifte brukar anföras att det är omöjligt att behandla ens två hustrur precis lika och att en man därför inte ska ha flera fruar, säger Rickard Lagervall.

7. Är barnäktenskap tillåtet enligt sharia?

– Nej, inte enligt de flesta religiösa muslimer. Men som i alla shariafrågor finns det olika uppfattningar. I den klassiska islamiska medeltida traditionen fanns idén om att flickor kunde gifta sig när de nått puberteten. Under 1900-talet infördes minimumålder för äktenskap, i början ofta 15–16 år men den har successivt höjts i många länder. I dag är den 18 år i Marocko till exempel, säger Rickard Lagervall.

8. Är utomäktenskapligt sex förbjudet enligt sharia?

– Ja, de flesta anser att det strider mot religionen och moralen. I teorin gäller det både kvinnor och män. Men i praktiken är det, som alla patriarkala samhällen, kvinnorna som råkar illa ut, säger Rickard Lagervall.

9. Får man skilja sig enligt sharia?

– Ja. Mannen har ofta ensidig rätt att skilja sig från sin hustru. Det finns andra former där en kvinna kan ta ut skilsmässa, men hon måste till slut ofta ändå ha mannens tillåtelse för att en skilsmässa ska kunna genomföras. Men även här har det införts reformer i många muslimska länder, säger Rickard Lagervall.

10. Får mannen slå sin fru enligt sharia?

– Det finns olika uppfattningar om det. I dag finns det inget land som i sin lagstiftning uttryckligen ger män rätt att misshandla sina hustrur. Dock har domstolarna i de länder där familjelagarna är inspirerade av sharia ofta en patriarkalisk syn som avspeglar sig i hur domarna faller, säger Rickard Lagervall.

11. Ärver kvinnor mindre än män enligt sharia?

– Ja. Grovt förenklat kan man säga att en kvinna ärver hälften av vad en motsvarande manlig släkting ärver. Detta motiveras med att bara mannen är skyldig att försörja familjen, säger Rickard Lagervall.

12. Är spel om pengar förbjudet enligt sharia?

– Det brukar betraktas som att det strider mot normerna. Men som med mycket annat är det otydligt, man har alltid spelat om pengar även i Mellanöstern, säger Rickard Lagervall.

14. Är kvinnlig könsstympning tillåten enligt sharia?

– Det finns olika uppfattningar om det. Där det tillämpas har de lärde ansett att det är en del av den islamiska traditionen men inte där det inte tillämpats. I Egypten, där kvinnlig könsstympning tillämpas av både muslimer och kristna, har religiösa auktoriteter de senaste åren allt tydligare tagit avstånd från det, säger Rickard Lagervall.

15. Är det förbjudet att ta ut ränta enligt sharia?

– Det finns olika åsikter om det, om det som förbjuds i koranen är ocker eller ränta. Det har uppstått metoder för att kunna låna pengar utan ränta, till exempel om du ska köpa ett hus så köper banken huset först och säljer det till dig till ett högre pris i stället för att ta ut ränta. Det finns banker i Europa som har sådana alternativ, jag tror inte att det finns i Sverige ännu, säger Rickard Lagervall.

16. Måste kvinnan ha slöja enligt sharia?

– Det finns olika uppfattningar om det också. Enligt koranen och islamisk tradition ska man klä sig anständigt. Sedan finns det olika ståndpunkter om vad anständig klädsel betyder i praktiken, säger Rickard Lagervall.

17. Tillämpas sharialagar i Sverige?

– Inte officiellt. Den enda rättsliga kraft imamer har i Sverige är att en del av dem har vigselrätt, och då gäller samma regler som vid alla äktenskap med hindersprövning och så vidare. Annars kan religiösa ledare bara ge råd. Men genom att skriva testamente kan man om man så önskar fördela sitt arv enligt den islamiska traditionen utan att bryta mot svensk lag, säger Rickard Lagervall.

18. Vem bestämmer uttolkningen av sharia? Gör varje troende muslim det själv?

– Det finns olika åsikter om vem som har auktoritet att tolka den religiösa lagen. Det finns ingen kyrka i islam, ingen stor och nationsöverskridande struktur som inom kristendomen, ingen motsvarighet till påven. I Sverige finns det ingen instans som bestämmer vad som är rätt enligt islam. En del muslimer följer det europeiska fatwa-rådet, men det har ingen officiell status. Det varierar mellan olika församlingar och olika individer vilka auktoriteter de lyssnar på, säger Rickard Lagervall.

 

 

Ämne: Experten: Så fungerar sharialagar

Inga kommentarer hittades.

Ny kommentar

Kontakt

Bakom kulisserna Yrsa Häggström
Fagottgatan 3
65631 Karlstad
+46 (0)54-202 22 31
Skype: yrsa63
yrsa.haggstrom@speedmail.se