Amerikansk militär och läkemedelsindustrin är nu återetablerad i Västafrika – Epidemin kan avslutas

26.10.2014 18:16

PROGNOS OCH SPEKULATION. Den amerikanska miliärindustrin och den anglosaxiska läkemedelsindustrin är nu återetablerad i Västafrika. Ebolaepidemin kan avslutas. Ett mått på att affärerna är säkrade är att västmedierna väsentligt minskat rapporteringen om epidemin och att myndighetshetsen runt ebola kraftigt avtagit.

Det är ännu svårt att finna kurvor på den avtagande ebolaepidemin. Vid en enkel sökning efter grafer på nätet som visar epidemins utveckling i antalet fall räknat finns det istället bara exponentiella ”explosionsökningskurvor” representerade. Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering är daterad den 23 oktober och ingen graf visar utvecklingen av antalet tillkommande fall. Istället visar myndigheten påallmänhetens ebolawebbsida enbart en ackumulerande tabell som mixar ihop konfirmerade ebolafall med troliga och misstänka fall. Summan blir 4869 fall, men räknas enbart konfirmerade ebolafall blir summan 2938 fall, alltså betydligt lägre.

Läs fortsättningen här: http://newsvoice.se/2014/10/26/amerikansk-militar-och-lakemedelsindustrin-ar-nu-etablerad-i-vastafrika-epidemin-kan-avslutas/

Kontakt

Bakom kulisserna Yrsa Häggström
Fagottgatan 3
65631 Karlstad
+46 (0)726-992808
Skype: yrsa63
yrsa.haggstrom@speedmail.se